Reuth

Nederlandse Vrienden van Reuth

Statutaire Doelstellingen: 
1. De Stichting heeft ten doel het ondersteunen van Reuth Israël, en al hetgeen tot één en ander behoort, daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, één en ander in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel. 

Hoofdlijnen van het actuele beleidsplan: de Stichting Vrienden van Reuth Nederland is opgericht om vanuit Nederland bij te kunnen dragen aan het welzijnswerk van Reuth in Israël. Door middel van het vergroten van de naamsbekendheid en door geldinzameling helpen de Nederlandse vrienden mee aan het aanbieden van opvang, behandeling en verzorging ten behoeve van de diverse bevolkingsgroepen in Israël. 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: in december 2017 is een mailing verstuurd. 

Bestuurssamenstelling:
Mw. M. Spangenthal, voorzitter
Mw. D. Bachrach-Straus, penningmeester
Mw. J. Link-Polak, secretaris
Dhr. H. Smalhout, lid

Voor het bestuur van Reuth Nederland zijn wij op zoek naar nieuwe leden. Mocht u interesse hebben, dan horen wij heel graag van u! Zie s.v.p. contactpagina voor gegevens. 

Beloningsbeleid: de bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de verrichte activiteiten. Eventuele kosten gemaakt ten behoeve van de stichting worden vergoed.

Reuth News

Ido Sharir the new executive director of Reuth

Read more

Volunteering at Reuth

Yohanna Rote & Ruth Ben Ari

Read more

Give to Reuth

Lend a helping hand to all those who need us! Read more